Skip to Content

Nagypéntek

„Pilátus feliratot is készíttetett, és rátetette a keresztre. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA” (Jn 19,19) Pilátus híres felirata, ami mögött, bár leírta az igazság jó részét, de mégis hamis volt. Sajnos, megszoktuk a feszületeken a híres INRI feliratokat, de annyira, hogy bele sem gondolunk abba, mit is jelent. Persze nem csak ezzel vagyunk így, talán magával az ünneppel is, hogy bele sem gondolunk a valódi jelentésébe, csak úgy van, létezik, elmúlik. Először is Pilátus személye az érdekes, amibe egy kicsit a komplett az egész emberiséget bele lehet érteni. Korrupt, megalkuvó. Lelkében tudja az igazságot, legalábbis annak egy részét, de nem meri, vagy nem akarja felvállalni. Hogy miért? Félelemből, kényelemből, megalkuvásból. Az igazságot ki lehet viszont mondani, de kérdés, hogy milyen szándékkal tesszük? Pilátus szerintem a lelkiismeretétől vezetve iratta ki ezt a szöveget, mellyel így is felháborította a zsdó vezetőket. Az egy más kérdés, hogy erre a táblára a bűnt írták fel, amivel az elítéltet vádolták. Azonban persze ebben a megfogalmazásban máshogy hangzik. Pilátus úgy érezhette, hogy az igazságot mondta, illetve írta ki. Az más kérdés, hogy az igazság mélységét nem ismerte, sőt, lehet, hogy valamilyen szinten nem is érdekelte. Talán nem kevés kimondani az igazságot, de ha amögött nincs semmi a lélekben, akkor nem sokat ér. Pilátus nem értette meg Krisztust, talán csak annyit, hogy belerángatták egy ártatlan ember elleni perbe. Mielőtt pálcát törnénk Pilátus felett, fel kell tenni a kérdést, hogy nekünk mi a húsvét, Krisztus, és általában a hit? Mit értünk meg ebből az üzenetből? Pilátust a hatalmi megfontolások, értetlenség, és egyéb kétes megfontolások tették Nagypéntek negatív hősévé, még ha, bár ő mondta ki az ítéletet, mégsem az ő szerepe ebben a legnagyobb. A Nagypéntek a húsvét alfája. Számunkra is a feltámadás és az örök élet kezdete. Isten neve legyen áldott, hogy az Ő Szent Fia került a keresztre. Ámen!